Pro Solution s.r.o.

je spoločnosť so širokým záberom oblasti podnikania, pôsobiaca predovšetkým v krajinách západnej a strednej Európy (Nemecko, Holandsko, Česko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a ďalšie).
Pro Solution team

Služby

Našim klientom poskytujeme paletu poradenských, konzultačných a sprostredkovateľských služieb v oblasti obchodu, informácií a prepravy-logistiky, ako aj strojárenské a elektro projektovanie, a to vrátane samotných stavebných a strojárenských realizácií.

Sme samozrejme otvorení aj novým oblastiam a možnostiam spolupráce.

Priority

Prioritou spoločnosti je totiž zabezpečiť maximálnu spokojnosť našich klientov, naše služby sú preto vždy šité na mieru ich špecifickým požiadavkám a možnostiam.

...

Komplexne sa preto v spolupráci s klientom venujeme procesu tak plánovania a tvorby, ako aj samotnej realizácie koncepcie, a to od nastavenia nákladov až po propagáciu a distribúciu myšlienok, či tovaru a služieb, s cieľom uspokojiť potreby zákazníka.

Pro Solution work

Našou pridanou hodnotou je medzinárodná sieť kontaktov a partnerstiev a neustály prehľad na trhu v jednotlivých oblastiach nášho podnikania.

Tešíme sa na spoluprácu.